دسته: دسته‌بندی نشدهRSS
test
۱۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

test

اعضای حقوقی 1 مشخصات کاربری2 اطلاعات شرکت3 اطلاعات تماس4 مدارک و مستندات5 پرداخت حق عضویت سالانه نام کاربرینام مدیر عاملشماره تلفن همراه مدیرعاملایمیل نام شرکت*شماره ثبترتبه صلاحیت مشاوران*123تاریخ تاسیس شرکت آدرس شرکتشماره تلفن شرکتکد شهر را نیز وارد کنیدشماره فکس شرکتکد شهر را نیز وارد کنید اسکن تاییدیه هیات مدیرهانواع فایل های مجاز : jpg.رئیس هیات مدیره میبایست موافقت خود.....