دسته: اطلاعیه هاRSS
برگزاری دوره های آموزشی آزاد (آبان و آذر 1395)
۹ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

برگزاری دوره های آموزشی آزاد (آبان و آذر 1395)

جامعه مهندسان نقشه بردار ایران در نظر دارد دوره های آموزشی آزاد مشروحه زیر را برای مهندسان نقشه بردار و دانشجویان سال آخر دانشگاهها در رشته مهندسی نقشه برداری برگزار نماید.