دیدگاه ها
فائزه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آیا شرکت برای عموم آزاد است؟

    مدیر یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۹:۴۰ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

    بله. شرکت در این مراسم برای عموم آزاد است.