کمیته داشنجویی

اهداف و عملکرد کمیته :

  • آسیب شناسی مشکلات و مطالبات دانشجویی رشته نقشه برداری و انعکاس آنها به مراجع ذیصلاح توسط جامعه.
  • ایجاد فرصت کسب تجربه دانشجویان فعال صنف از طریق مشارکت در برنامه های اجرایی، صنفی و عملی جامعه.
  • تمهید مجالی برای ارتباط فعالان داشجویی رشته از مراکز مختلف آموزشی با یکدیگر در جهت انجام فعالیتهای صنفی و عملی فرادانشکده ای.
  • کمک به آشنایی دانشجویان با جامعه صنفی ا بدو ورورد به دانشگاه و اطلاع از فعالیتها و پتانسیل های آنان.