ثبت نام اعضای حقیقی

اعضای حقیقی

مرحله 1 از 8

12%
 • جامعه مهندسان نقشه بردار ایران، تشکلی است غیردولتی، حرفه ای، غیرسیاسی و غیرانتفاعی در رشته مهندسی نقشه برداری (ژئوماتیک) و دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور میباشد و تنها تشکل ایرانی است که عضو فدراسیون بین المللی نقشه برداری (FIG) میباشد.
  ایجاد محیطی حرفه ای برای مهندسان نقشه بردار، به منظور شناسایی توانمندیهای بالقوه و تلاش برای بالفعل نمودن آن جهت فراهم نمودن زمینه های مشارکت بهینه در اجتماع و دولت از چشم اندازهای این تشکل بوده و امید است تا بتواند در طیف گسترده ای از فعالیتهای فنی، علمی و اجتماعی موثر بوده و منشأ اثرات مثبت باشد.

  شرایط عضویت در جامعه

  هر فردی که دارای شرایط زیر باشد میتواند به عضویت جامعه درآید :

  – داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس مهندسی نقشه برداری یا مقاطع بالاتر در گرایشهای رشته از یکی از دانشگاهها یا موسسات مورد تایید وزارت علوم و فناوری
  – پذیرفتن مفاد اساسنامه جامعه
  – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
  – نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
  – پرداخت حق عضویت سالانه

  مدارک موردنیاز برای عضویت در جامعه

  1- اسکن فرم عضویت امضاء شده (دانلود فرم عضویت )
  2- اسکن آخرین مدرک تحصیلی (گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه مربوطه برای دانشجویان)
  3- اسکن صفحه اول شناسنامه و دو طرف کارت ملی
  4- اسکن عکس پرسنلی

  مراحل ثبت نام

  1- آماده سازی مدارک موردنیاز مطابق موارد فوق توسط شما
  2- تأیید و طی مراحل ثبت نام در همین سامانه ( وارد نمودن اطلاعات خواسته شده و الصاق فایل اسکن مدارک و فرم عضویت امضاء شده ) توسط شما
  3- بررسی و تأیید مدارک ارسالی و تماس با شما توسط کارشناسان (طی یک هفته)
  4- پرداخت حق عضویت توسط شما و تکمیل مراحل ثبت نام (هزینه ثبت نام 90 هزارتومان میباشد.)