کمیته سنجش از دور

 

بسمه تعالی

کمیته سنجش از دور جامعه مهندسان نقشه بردار ایران

 1. هدف

توسعه عملیاتی فناوری سنجش­از دور و تحقق ظرفیت­های آن توأم با ارتقاء و تثبیت جایگاه مهندسی سنجش­از دور در سطح ملی و بین­المللی

 

 1. ماموریت

شناسایی، تعریف، اولویت­بندی، توسعه، بومی­سازی، تدقیق و تحقق استفاده فعالانه و عملیاتی فناوری سنجش­از دور هواپایه و فضاپایه در حوزه­های کاربردی و محصول­محور مهندسی نقشه­برداری توأم با افزایش دانش و مهارت­های حرفه­ای جامعه مهندسان نقشه­بردار در حوزه فناوری سنجش­از دور

 

 1. اولویتهای اجرایی
 • تعامل با سازمان فضایی ایران و سازمان نقشه­برداری کشور و دیگر متولیان حوزه فناوری سنجش از دور به منظور توسعه خدمات فناوری سنجش­از دور
 • معرفی توانائی­های فناوری سنجش­از دور به دستگاه­های اجرایی و سایر ذی­نفعان در چارچوب جذب مخاطبان بالقوه
 • تعامل مؤثر و هم­افزا با دیگر کمیته­های تخصصی مستقر در جامعه
 • تجاری­سازی خدمات فناوری سنجش­از دور
 • نظام­مند کردن رتبه مهندسی سنجش از دور برای شرکتهای مهندسی نقشه­برداری
 • تدوین آئین­نامه­ها و ضوابط فنی و اجرایی مربوط چون استاندارها، صلاحیت­سنجی­ها با کمک کمیتهسازمان برنامه و بودجه جامعه جهت تهیه نشریه های فنی سازمان مدیریت برای تهیه انواع نقشه ها با استفاده از فناوری سنجش از دور ماهواره ای (همانند نقشه برداری زمینی و هوایی)
 • تهیه فهرست بهای خدمات سنجش از دور بمنظور تهیه انواع نقشه ها با استفاده از فناوری سنجش ازدور جهت ارائه به صورت مستقل یا افزودن به مجموعه تعرفه خدمات نقشه برداری
 • تهیه تیپ قراردادهای سنجش از دور برای تهیه انواع نقشه های موضوعی
 • پیگیری طرح کاداستر زراعی به منظور ضرورت اجرا و انجام آن در شرکت­های مهندسی نقشه­برداری
 • انجام طرح­های پایلوت و نمونه به منظور شناسایی عملیاتی توانائی­ها
 • شناسایی ظرفیت­های مهندسی سنجش­از دور در طرح­هایی چون تغییرات کاربری اراضی، تحدیدحدوداراضی، مسائل و مشکلات ثبتی و تعارضات مربوطتدوین و برگزاری دوره­های آموزشی با هماهنگی کمیته آموزش جامعه
 • تدوین و برگزاری دوره­های آموزشی با هماهنگی کمیته آموزش جامعه